FIRST FIRST FIRST FIRST

DỊCH VỤ

INDUSTRIAL WASTE
PURCHASING SERVICE

Xử lý phù hợp các rác thải công nghiệp nguy hại và thông thường,
thu mua rác thải có giá trị.

FIRST

Trung gian xử lý

Doanh nghiệp Thu mua - xử lý

Tái chế - Tái sử dụng
Xử lý rác thải
công nghiệp

Khách hàng CUSTOMERS

Phân loại, bảo quản
Phù hợp ở kho bảo quản
của khách hàng

Xử lý
mua bán
Thu gom
vận chuyển
 • 1. Thu mua rác thải công nghiệp có giá trị.

  Mua bán nhiều loại chất thải công nghiệp như là các loại nhựa, kim loại (bao gồm kim loại hiếm), thùng giấy và bao bì đóng gói. Rác có giá trị có thể tái chế và làm mới lại, đi đến nhà máy của khách hàng thu gom. Tất nhiên sẽ tuân theo các thủ tục của bộ Tài nguyên và môi trường và hải quan, thuế quan. Số lượng cân đo không rõ ràng thì tuyệt đối không tiến hành, luôn thực hiện dưới sự giám sát của người quản lý công ty khách hàng.

 • 2. Dịch vụ hủy tài liệu mật.

  Thực hiện tiêu hủy an toàn các tài liệu mật quan trọng của khách hàng.
  Phương pháp tiêu hủy là đáp ứng yêu cầu của khách hàng , có thể giám sát khi xử lý.
  Báo giá miễn phí, hãy thảo luận với chúng tôi về việc khó khăn khi xử lý tài liệu mật.

 • 3. Xử lý phù hợp rác thải công nghiệp nguy hại và rác thải thông thường.

  Vì Doanh nghiệp thải ra chất thải nguy hại thì phải xác nhận việc xử lý chất thải có được thi hành phù hợp chưa.
  Nên yêu cầu có nghĩa vụ bàn giao giấy xử lý chất thải nguy hại( chứng từ). Công ty First thay mặt khách hàng kết nối đến nhà thầu xử lý đáng tin cậy , vì vậy hãy an tâm giao việc「xử lý chất thải công nghiệp」.

 • 4. Dịch vụ quản lý vệ sinh

  Công ty First cung cấp dịch vụ quản lý vệ sinh như là vệ sinh và phân loại ở kho lưu giữ chất thải.
  Nếu phó mặc toàn bộ cho doanh nghiệp thu gom rác của địa phương mà không vệ sinh, thì gây ra thiệt hại sâu bệnh do phân hủy rác tươi sống và có nguy cơ phát sinh bệnh truyền nhiễm tập thể qua virus và vi khuẩn đã bị phát sinh từ rác tươi sống. Các biện pháp chống rủi ro như này là không thể thiếu. Hãy giao việc đó cho Công ty First vì chúng tôi có kinh nghiệm quản lý vệ sinh.

 • 5. Hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Nhà nước.

  Xử lý chất thải của công ty First là hợp tác với doanh nghiệp nhà nước, tự tin có trang thiết bị xử lý.
  Khách hàng thì có thực hiện thăm quan nhà máy xử lý đang ký hợp đồng ở hiện tại không? Lò đốt có đang hoạt động đầy đủ hay không?
  Còn tồn tại nhiều nhà máy không thực hiện xử lý phù hợp , vì chi phí xử lý quá rẻ để ưu tiên lợi ích trước mắt.

  Bấm vào đây để xem công ty đối tác >
 • 6. Xử lý trung gian rác thải

  Tại trung tâm tái chế của công ty First , đang thực hiện phân chia triệt để theo thao tác thủ công, phá dỡ, thao tác phân loại , cũng như xử lý xay,ép.
  Dựa vào xử lý trung gian như này, có thể làm thay đổi việc sinh ra các nguyên liệu dễ tái chế.
  Hơn nữa, chất thải như là hàng hư và hàng lỗi không thuộc chất thải nguy hại thì, sẽ thực hiện xử lý chính xác để không thể tái sử dụng vào mục đích khác như mong muốn của khách hàng.
  Về phương pháp xử lý hãy thảo luận với chúng tôi.

  Bấm vào đây để xem khái quát về trung tâm tái chế >